Ako namontovať hrazdu na cvičenie?

Montáž hrazdy nie je vobec zložitá, ak dodržíte základné postupy a tipy.

Všeobecné pokyny pre všetky druhy stien

 • Nájdite vhodné miesto na cvičenie – uistite sa, že v blízkosti steny nie sú žiadne prekážky, ktoré by Vám mohli znižovať komfort pri cvičení. Ak ste čítali sprievodcu pre výber správnej hrazdy, tak tento krok by ste mali mať už zvládnutý. Dôkladne si preverte, či v stene nie sú žiadne skryté prekážky – elektrické vedenie, inštalácie a podobne. Skúste si celú montáž na danom mieste aj predstaviť, čím si preveríte montážne obmedzenia – napr. nedostatok miesta pre vŕtačku.

 • Zabezpečte si pomoc. Pri montáži odporúčame nepracovať osamote. Práca vo dvojici je:

  • presnejšia – jednoduchšie vymeranie, kontrola vodováhou;
  • čistejšia – možnosť priameho odsávania prachu vysávačom pri vŕtaní;
  • rýchlejšia.

Montáž hrazdy do steny z tehál

Odporúčaný pracovný postup:

 • Pri hrazdách zložených z viacerých dielov odporúčame najprv zamerať a ukotviť jednu konzolu. Pomocou metra a vodováhy si určte jej presnú polohu.

 • Naznačte si stredy otvorov nakreslením kríža na omietku. Kríž by mal byť dostatočne veľký, aby bol dobre viditeľný aj pri odpadnutí väčšej časti omietky, ale nie tak veľký, aby bol viditeľný po namontovaní konzoly (hrazdy).

 • Vŕtačkou navŕtajte malú dierku cez omietku až kým nenarazíte na tvrdý podklad (tehlu). Použite vrták s priemerom max. 4 mm a pri vŕtaní nepoužívajte príklep. Táto diera slúži ako vodiaci otvor pre vedenie hlavného vrtáka, ktorým sa bude vŕtať finálny otvor. Finálna diera bude presnejšia a je menšia šanca, že pri vŕtaní odpadnú veľké kusy omietky.

  Ideálne je na túto prácu použiť kompaktnú akumulátorovú vŕtačku pre lepšiu presnosť, cit a reguláciu otáčok, ale nie je to nutnosť. Nepotrebujete na to žiaden špeciálny vrták, s omietkou by si mal poradiť takmer každý vrták. Bez problémov môžete použiť aj vrták do železa. Ak máte dostatočne dlhý a dobrý vrták, tak pokojne pokračujte aj v tvrdom podklade – čím dlhšia bude vodiaca diera, tým lepšie. Ešte raz pripomíname, že pri vŕtaní tejto dierky určite nepožívajte príklep.

 • Pripravte si doraz pre adekvátnu dĺžku vŕtaného otvoru. Niektoré vŕtačky majú na tento účel vstavané príslušenstvo. Ak takú nemáte, tak koniec diery si naznačte páskou na vrták. Ideálna dĺžka vŕtaného otvoru by mala byť stanovená výrobcom kotviaceho materiálu na obale. Ak na montáž používate nami dodané hmoždiny, tak potrebné info Vám poskytneme v návode.

 • Navŕtajte otvor do tehly. Ani v tomto prípade nepoužívajte príklep, kým to nie je naozaj nutné. Začnite vŕtať bez príklepu, v niektorých fázach to môže byť náročnejšie, ale výsledkom bude presná diera a veľmi dobrý základ pre solídne ukotvenie hmoždiny. Ak sa Vám nepodarí prevŕtať celý otvor bez príklepu, tak môžete zapnúť mechanický príklep. Jedná sa o šetrnejší druh príklepu.

 • Vyčistenie otvoru. Najjednoduchšie je vysať dieru vysávačom. Skontrolujte si ťah vysávača, pretože ak v diere ostane veľa nečistôt, tak môže byť vloženie hmoždiny veľmi problematické.

 • Vloženie hmoždiny. Hmoždinu natlčte do otvoru jemne s použitím kladiva.

 • Namontujte konzolu na stenu. K tejto konzole následne primontujte ostatné časti hrazdy – tyč a ďalšiu konzolu. Pomocou vodováhy skontrolujte ich polohu a naznačte otvory. Postup pre ukotvenie konzoly zopakujte z predchádzajúcich bodov.

 • Na záver dotiahnite všetky spoje a zmontovanú hrazdu vizuálne skontrolujte. Urobte prvé záťažové testy – najprv pevne na zemi a potom zavesením.

Potrebné vybavenie:

 • Vŕtačka

 • Vysávač

 • Vrták do muriva – odporúčame vidiový vrták s valcovou stopkou

 • Kotviace prvky (hmoždiny)

 • Vodováha

Najčastejšie chyby:

 • Rozbitie tehly pomocou silného príklepu – vŕtajte bez príklepu.

Riešenie problémov:

 • Diera je príliš voľná a hmoždina sa pretáča.

  Najúčinnejší postup ako takúto dieru zachrániť je použiť injektážnu maltu (tzv. chemickú kotvu). Maltu aplikujte do diery v primeranom množstve. Hmoždinu obaľte lepiacou páskou a vložte do diery, do ktorej tesne predtým natlačíte injektážnu maltu. Týmto jednoduchým trikom zabránite tomu, aby sa do hmoždiny dostala malta. Ak by sa tak stalo, vrut (skrutku) by ste do hmoždiny naskrutkovali len s veľkými problémami. Pozor, páskou obalenú hmoždinu dajte ihneď to správnej pozície, po vytvrdnutí malty ju už nebude možné vybrať. Rešpektujte pokyny výrobcu injektážnej malty na obale. Po uplynutí doby potrebnej na vytvrdnutie môžete vložiť vrut a pokračovať v montáži hrazdy.